Zasady udziału uczniów w zajęciach projektowych i wyjazdach – 28.09.2018 r.

Uwaga! Uczniowie i Rodzice: Pierwszy wyjazd już niedługo.

Osoby zainteresowane wyjazdem do Grecji mogą składać stosowne dokumenty (jak poniżej) w sekretariacie szkoły w terminie do 10.10.2018 r.

From „MYTHOS” to „LOGOS”: Educational Approaches to European folk myths and legends – 09.09.2018 r.

From „MYTHOS” to „LOGOS”: Educational Approaches to European folk myths and legends

Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do ludowych europejskich mitów i legend.

W tym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczyna dwuletni projekt współpracy między szkołami z Grecji, Włoch, Rumunii, Portugalii i Litwy.  Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z legendami, wierzeniami  ludowymi i mitami oraz rozważanie, jakie wartości są przez nie przekazywane i jak wpływają na współczesne życie. Dzięki działaniom projektowym będziemy uczyć młode pokolenie szacunku, szczerości, odwagi, pokory i tolerancji.