Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie zaprasza potencjalnych wykonawców generalnego remontu szkolnych toalet do wykonania wstępnego kosztorysu wykonania prac.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa