„Dzieci – Dzieciom” – zbiórka przyborów szkolnych – 04.06.2018 r.