From „MYTHOS” to „LOGOS”: Educational Approaches to European folk myths and legends – 09.09.2018 r.

From „MYTHOS” to „LOGOS”: Educational Approaches to European folk myths and legends

Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do ludowych europejskich mitów i legend.

W tym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczyna dwuletni projekt współpracy między szkołami z Grecji, Włoch, Rumunii, Portugalii i Litwy.  Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z legendami, wierzeniami  ludowymi i mitami oraz rozważanie, jakie wartości są przez nie przekazywane i jak wpływają na współczesne życie. Dzięki działaniom projektowym będziemy uczyć młode pokolenie szacunku, szczerości, odwagi, pokory i tolerancji.

Opowieści, które zaprezentujemy nie tylko pomogą pokazać uczniom prawdziwe wartości codziennego życia, ale także zmniejszą ryzyko złych zachowań i szkodliwych nawyków.  Chcemy, aby projekt umożliwił uczniom przeniesienie dobrych postaw do rzeczywistego życia. Mądrość życiowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie wpłynie na lepszą znajomość historii, dziedzictwa kulturowego, podkreślając główne przesłania legend.

Dzięki projektowi uczniowie zapoznają się z legendami i mitami regionalnymi oraz naszych partnerów,  a także ze stylem życia, kulturą i tradycją swoich rówieśników. Będą doskonalić znajomość języka angielskiego oraz stosowanie narzędzi komputerowych. W ramach projektu zaplanowano lokalne działania projektowe dla uczniów klas 5-8 oraz 5-dniowe wyjazdy dla klas 7-8 o charakterze edukacyjnym do Grecji, Portugalii, Rumunii, Litwy i Włoch. Ok. 20 uczniów z naszej szkoły odwiedzi wyżej wymienione kraje uczestnicząc w różnych aktywnościach projektowych (warsztatach) zorganizowanych przez gospodarzy. Uczniowie będą zakwaterowani u rodzin.

Projekt umożliwia: nawiązanie kontaktów, doskonalenie języka angielskiego i stosowanie narzędzi IT, poszerzenie wiedzy w zakresie historii, dziedzictwa kulturowego oraz języka. polskiego.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli.