Józef Piłsudski w „Dziesiątce” – 06.06.2018 r.

W ramach uroczystych obchodów Rocznicy 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowane zostały w naszej szkole konkursy zachęcające uczniów do bliższego zapoznania się z sylwetką i biografią jednego z głównych bohaterów Święta 11 Listopada 1918 roku.

Klasy 4 i 5 miały okazję przedstawić Marszałka w sposób plastyczny, czego owocem są piękne prace oraz odkryte prawdziwe talenty malarskie! Jury miało ogromną przyjemność nagrodzić wiele dzieci, a także przyznać Grand Prix młodej autorce portretu Józefa Piłsudskiego, którego rysunkowy wizerunek wzbudza wielki podziw całej społeczności szkolnej. Najstarsze klasy zmobilizowały się, by sięgnąć do lektur opisujących życie i działalność Naczelnika. Szczegółowy test  wyłonił laureatów najlepiej zaznajomionych z  historią II Rzeczypospolitej. Wszystkim serdecznie gratulujemy!