Podróże z „Dziesiątką” – 29.10.2018 r.

Szkoła ogłasza rekrutację na wyjazdy projektowe w ramach program Erasmus+ (From „MYTHOS” to „LOGOS”. Educational approaches to European folk myths and legends) do następujących krajów:

 
  • Portugalia, w terminie 6.05-10.05.2019 (głównie dla uczniów klas 7 i 8)
  • Rumunia, w terminie 14.10-18.10.2019 (głównie dla uczniów klas 6 i 7)
  • Litwa, w terminie 16.03-20.03.2020 (głównie dla uczniów klas 6 i 7)
  • Włochy, w terminie 4.05-8.05.2020 (głównie dla uczniów klas 6 i 7)

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego (Załączniki do rekrutacji mobilności) w sekretariacie szkoły. Termin składania dokumentów upływa dnia 16.11.2018r.

Prosimy także rodziców o zadeklarowanie (Deklaracja przyjęcia dziecka do domu) przyjęcia ucznia z naszego kraju partnerskiego do swojego domu w czasie wizyty w Polsce.

Dodatkowe informacje 17 748 2352.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji uczestników mobilności
  2. Załączniki do rekrutacji mobilności
  3. Regulamin wyjazdów
  4. „Deklaracja przyjęcia dziecka do domu”
  5. Zgoda rodziców na udział w zajęciach projektowych