Rozstrzygnęliśmy konkurs na portret koordynatora projektu „TV Dziesiątka”‼️ – 21.06.2020 r.

Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoniło 5 i przyznało nagrody.
Zwycięzcami są: Wiktoria Żak, Oliwia Korzystka, Karolina Król, Julia Czudec oraz Michał Gaj.???
Serdecznie gratulujemy! ?