Siedem cudów mojego miasta – 17.06.2019 r.

Grupa eTwinnerów z klasy 4 b zakończyła realizację projektu “The seven wonders of my city”. W 665 rocznicę lokacji Rzeszowa, uczniowie promowali nasze miasto wśród rówieśników z partnerskich szkół.

Czwartoklasiści współpracowali z dziećmi z Tarnobrzega, Słupska, Krakowa, Warszawy oraz miasta Terceira z Azorów z Portugalii i Chamount z Francji. W trakcie realizacji założeń projektowych, uczniowie poznawali miasta swoje i kolegów. Odkrywali zabytki, poznawali historię i współczesność miejsc, w których żyją na co dzień. Powstały wspólne prace plastyczne, filmy, prezentacje, gry, wywiady z mieszkańcami, odbyła się wymiana pocztówek, a na koniec wybór najatrakcyjniejszych obiektów w wybranych miastach. Grupy prezentowały efekty swoich prac używając najnowszych technologii. Praca w projekcie dała także możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego i nawiązania przyjaznych relacji z kolegami z partnerskich szkół.