Wybór najkorzystniejszej oferty – Dostawa produktów mleczarskich – 04.12.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie