ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zadania: ,,Dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie ul. Dominikańska 4”

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy

 

Formularz ofertowy

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

 

Formularz cenowy (pobieranie pliku – prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę „XLS” i z rozwijanego menu wybierz „zapisz element docelowy jako…”).