Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie
ul. Dominikańska 4
35-077 Rzeszów
telefon:  17 748 23 50
e-mail: sekretariat@sp10.resman.pl 
Adres skrytki ESP:  /SP10Rzeszow/SkrytkaESP

Wykaz wszystkich telefonów

Dyrektor 177482343
Zastępca dyrektora 177482347
Pedagog 177482344
Higienistka 177482354
Świetlica 177482358
Pokój Nauczycielski 177482357
Księgowość 177482345
Portiernia 177482363
   
   

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie z siedzibą: 35-077 Rzeszów ul. Dominikańska 4, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Wiolettą Rozesłaniec, możliwy jest poprzez e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4

 

Klauzula informacyjna rodo

 

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

 

Klauzula informacyjna dla najemcy

 

Klauzula informacyjna monitoring rodo