Microsoft Office 365 – sposób uzyskania dostępu dla uczniów.

Strona logowania Office 365

 

Alternatywna strona logowania Office 365

 


 

 
Utworzenie konta Office 365 wymusza posiadanie trzech kont:
1. Prywatne konto e-mail ucznia np. jankowalski@wp.pl – wprowadzone do e-dziennika przez wychowawcę
2. Konto do e-dziennika np. JAKOW12 – konto powstaje po aktywacji e-dziennika
3. Konto Office 365 np. jankow512@edu.erzeszow.pl – konto powstaje po aktywacji Office 365.
 
Uczeń do Office 365 loguje się za pomocą konta w domenie jankow512@edu.erzeszow.pl

 

Instrukcja opisująca „krok po kroku” co należy zrobić, aby uzyskać dostęp ucznia do pakietu Office 365 (wersja robocza)

 

Oficjalny komunikat na stronie UM w Rzeszowie

 

Instrukcja opisująca sposób aktywacji lub przywrócenia hasła w e-dzienniku (źródło UM Rzeszów).

 

Instrukcja opisująca sposób uzyskania dostępu do pakietu Office 365 i opis jego możliwości (źródło UM Rzeszów).