Dobre praktyki – ICT w edukacji

 

 

Projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu PO WER, zakłada szersze stosowanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz wykorzystanie systemu e-learning szkoły w procesie dydaktycznym. Więcej o projekcie

Technologia informacyjna w edukacji: