Stypendia Prezydenta i Dyrektora

 

Nowy wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. (opublikowano 26.08.2019 r.)

 

Uchwała Nr X/226/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości

Uchwała Nr VI-109-2019 – Program Stypendialny Primus inter pares

 

Strona internetowa Urzędu Miasta (BIP) dostępna jest tam informacja dot. Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

 

Nowa uchwała NR LV/1302/2018 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 27 lutego 2018 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

 

Stypendium Dyrektora

 

Stypendia i zasiłki szkolne.

 

Zasiłki szkolne – BIP

 

Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 28.06.2011 r.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasto Rzeszów