Projekty Unijne

 

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele i główne obszary wsparcia Programu Kapitał Ludzki

Projekty w trakcie realizacji:

Projekty zrealizowane:

 • The seven wonders of my city
 • Storytelling Tree
 • Connecting Kids
 • Konnichiwa – tajemnice Japonii
 • Autumn…the most atractive season in our school
 • Read and Share
 • Bez Kompleksów w Przyszłość- zajęcia z języka angielskiego
 • Pięknie mówię czytam i piszę – zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia biblioteczne i czytelnicze
 • Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
 • My dream Playground
 • Drawing the portrait of the ideal teacher through the eyes of the European children
 • Partnerski projekt szkół – Differences bring Us together
 • International Scratch Challenge
 • Let’s use English
 • All about me
 • Let’s tell our Christmas story
 • POSTCARDS? let´s travel around Europe and make new friends!
 • E-learning szkoła nowych możliwości
 • We show you our city!