opieka

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP nr 10 oraz PP przy SP 10 w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w okresie pandemii COVID-19

 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka