Dokumenty szkolne

 

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

 
 

Regulamin Funkcjonowania SP nr 10 oraz PP przy SP 10 podczas pandemii COVID-19 od 18.01.2021 r.

 

Covid-19 Zalecenia – zestaw dokumentów

 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021

 

Karta rezygnacji ucznia z obiadów w stołówce 2020/2021

 

Karta zgłoszenia na obiady w stołówce 2020/2021

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

 
 

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych

 

mLegitymacja krok po kroku

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji

 

Wniosek o anulowanie mLegitymacji

 

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

Wniosek o wypisanie dziecka

 

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie

 

Postępowanie w razie wystąpienia niebezpieczeństwa w szkole

 

Sygnały alarmowe

 

10 rad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

 

Zapobieganie otyłości

 

Regulamin konkursu „Ambasador Kultury”