Wyniki szkolnego konkursu historyczno-plastycznego dla klas IV – VIII 12.06.2020 r.

Rok szkolny 2019/2020 niósł ze sobą dwie ważne, okrągłe rocznice naszej historii. 1 września obchodziliśmy 80 lat od wybuchu II wojny światowej, a 8 maja – 75 lat od jej zakończenia. Dlatego też w naszej szkole miał miejsce interdyscyplinarny konkurs upamiętniający te wydarzenia. Cześć historyczna miała na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat kampanii wrześniowej czyli działań obronnych Polski w 1939r., a cześć plastyczna ukazała wyobrażenia dzieci i młodzieży o tych strasznych 6 latach wojennych. Wielu ochotników zgłosiło się do testu w aplikacji Kahoot!, a prace artystyczne – wszystkie były piękne, za co bardzo dziękujemy!

A oto wyniki:

Wyniki szkolnego konkursu historyczno-plastycznego dla klas IV – VIII  „NIGDY WIĘCEJ WOJNY! – kampania wrześniowa”

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH ‘LAND & LANGUAGE’ –Zjednoczone Królestwo – 02.03.2020 r.

Zapraszam uczniów klas siódmych do  wzięcia udziału  w VII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH   ‘LAND & LANGUAGE’ –Zjednoczone Królestwo.

Konkurs jest pod patronatem Wydawnictwa MACMILLAN oraz Szkoły Języków Obcych PROMAR.

Celem konkursu jest wzmacnianie motywacji do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy w dziedzinie literatury, historii oraz geografii krajów anglojęzycznych, a także kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego innych narodów.

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu oraz podanymi zagadnieniami.

FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Drugie życie butelki PET” – 02.03.2020 r.

21 stycznia 2020r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Drugie życie butelki PET”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży recyklingiem, uświadamianie korzyści z powtórnego wykorzystania odpadów, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych.

Szkolny Konkurs Recytatorski „Zakochani w poezji” – 23.02.2020 r.

14 lutego w bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Zakochani w poezji”. Do konkursu przystąpiło 27 uczniów z klas I-VIII. Wszyscy uczestnicy wspaniale przygotowali recytację wierszy walentynkowych, dbając nie tylko o doskonałą interpretację i poprawność językową, ale także o stroje i ciekawe rekwizyty związane z walentynkami. Występy uważnie obserwowało jury, które  przyznało nagrody w dwóch kategoriach.

Konkurs na logo projektu „Szkoła promująca zdrowie” rozstrzygnięty! – 22.02.2020 r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła promująca zdrowie”. Pierwszym zadaniem do wykonania było sporządzenie jego logo w formie on-line.
Największą kreatywnością wykazali się następujący uczniowie:

  • Martyna Dobrowolska (kl. 2 c),
  • Jagoda Gardecka (kl. 5 e),
  • Julia Gnatek (kl. 6 e)
  • Adam Janik (kl. 8 c).

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” – 18.02.2020 r.

W styczniu 2020r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Ozdoba bożonarodzeniowa”.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Najpiękniejsze prace otrzymały nagrody i wyróżnienia.

Wszystkim dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy.

Konkurs pt. „Zakochani w poezji” – 30.01.2020 r.

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs recytatorski „Zakochani w poezji”

 

Regulamin konkursu recytatorskiego pt. „Zakochani w poezji”