Wyniki szkolnego konkursu historyczno-plastycznego dla klas IV – VIII 12.06.2020 r.

Rok szkolny 2019/2020 niósł ze sobą dwie ważne, okrągłe rocznice naszej historii. 1 września obchodziliśmy 80 lat od wybuchu II wojny światowej, a 8 maja – 75 lat od jej zakończenia. Dlatego też w naszej szkole miał miejsce interdyscyplinarny konkurs upamiętniający te wydarzenia. Cześć historyczna miała na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat kampanii wrześniowej czyli działań obronnych Polski w 1939r., a cześć plastyczna ukazała wyobrażenia dzieci i młodzieży o tych strasznych 6 latach wojennych. Wielu ochotników zgłosiło się do testu w aplikacji Kahoot!, a prace artystyczne – wszystkie były piękne, za co bardzo dziękujemy!

A oto wyniki:

Wyniki szkolnego konkursu historyczno-plastycznego dla klas IV – VIII  „NIGDY WIĘCEJ WOJNY! – kampania wrześniowa”

Część historyczna

Kl. IV – VI

I miejsce – Robert Toczek VI d
II miejsce – Filip Zawadzki IV c
III miejsce – Milena Palak IV c

 Kl. VII – VIII

I miejsce – Franciszek Rysz VII c
II miejsce – Damian Rożko VII c
III miejsc – Bartosz Pasternak VIII c

 

  Wyniki  szkolnego konkursu historyczno-plastycznego  dla klas IV – VIII  „NIGDY WIĘCEJ WOJNY!”

Część plastyczna

Kl. IV – V

I miejsce  – Filip Zawadzki IV c
II miejsce – Milena Góra V d
III miejsce – Dominika Kaleta IV a

Wyróżnienia:

Patrycja Kolak V b
Marcin Chochrek V a
Kacper Sala V d
Sandra Kania IV a
Weronika Przybyło V b

Kl. VI – VIII

I miejsce – Mateusz Gniewek VII c
II miejsce – Matylda Zięba VI b
III miejsce – Martyna Krasoń VI b

Wyróżnienia:

Marek Kozak VI e
Kacper Pantuła  VI b
Wiktoria Szczygieł VI b
Amelia Skuza VII d
Natalia Kozak VI c

 

Wszystkich serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Barbara Kochan i Iwona Piątek