Stołówka szkolna

PŁATNOŚCI

Obiady listopad 2020 r. uczniowie szkoły.

Kwota do zapłaty:  20 dni x 4,50 zł = 90,00 zł

Kwota dotyczy tylko pełnego miesiąca bez odpisów
za poprzedni miesiąc!

Płatności proszę dokonywać przelewem na konto do 10-go dnia miesiąca.

Nr konta OBIADY:
68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

  • Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu e-dziecko i sprawdzić odpisy za poprzedni miesiąc, to pozwoli na uniknięcie błędnych wpłat.
  • W tytule przelewu należy wpisać dane dziecka, klasa, czego dotyczy wpłata i za jaki miesiąc (np. Jank Kowalski, 5e, obiady, październik 2020).
  • Rezygnację z obiadów należy zgłaszać w miesiącu poprzedzającym faktyczną rezygnację.

 

Odpisy za obiady należy zgłaszać do godziny 8:00 w systemie e-dziecko lub na e-mail: stolowka.sp10@wp.pl

 

Informujemy, że aktualny numer konta do wpłaty na karty do systemu e-dziecko to:

80 1020 4391 0000 6902 0144 8513

Jadłospis

 

Karta zgłoszenia na obiady w stołówce 2020/2021

 

Karta rezygnacji ucznia z obiadów w stołówce 2020/2021

 

Aneks do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie (Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z dnia 23.01.2020 r.)

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie (Zarządzenie nr 71/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z dnia 12.12.2019 r.)

 

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie z dnia 02.08.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 37/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie z dnia 24.09.2019 r.

 

Nasza kuchnia w obiektywie aparatu.

 

Odpłatność za obiady:

  PUNKT PRZEDSZKOLNY

Płatności regulowane powinny być do 10-go dnia każdego miesiąca.
Kwota do zapłaty: widoczna jest dla rodzica logując się stronę www.edziecko.edu.pl
Login: nr karty dziecka
Hasło: kontakt z sekretariatem szkoły

KONTO BANKOWE ZA ŻYWIENIE
68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z obiadów, nieobecność należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 17 74 82 350 w dzień poprzedzający nieobecność do godz. 8:00.

SZKOŁA

Płatności regulowane powinny być od 10-go do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Kwota do zapłaty: widoczna jest dla rodzica logując się stronę www.edziecko.edu.pl
Login: nr karty dziecka
Hasło: kontakt z sekretariatem szkoły

KONTO BANKOWE:

68 1020 4391 0000 6102 0187 6697

W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę

Dla rodziców uczniów szkoły uruchomiony został moduł zgłaszania nieobecności. Proszę zgłaszać absencję dzieci poprzez stronę bez konieczności telefonowania do szkoły.