Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przeglądów technicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie – 01.07.2020 r.

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przeglądów technicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie.

 

Zapytanie ofertowe na roboty remontowe pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4

 

Wszelkie informacje dot. przetargu znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zapytanie ofertowe – przegląd stanu technicznego wewnętrznej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej – 08.06.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe – przegląd stanu technicznego wewnętrznej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie zaprasza potencjalnych wykonawców generalnego remontu szkolnych toalet do wykonania wstępnego kosztorysu wykonania prac.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie – 13.01.2020 r.

Wszelkie informacje dot. przetargu znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Wybór najkorzystniejszej oferty – Dostawa produktów mleczarskich – 04.12.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zadania: ,,Dostawa produktów mleczarskich dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie ul. Dominikańska 4”

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy

 

Formularz ofertowy

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

 

Formularz cenowy (pobieranie pliku – prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę „XLS” i z rozwijanego menu wybierz „zapisz element docelowy jako…”).