Tag: informacja

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

od 9.11.2020 r. do 3.01.2021 r.

zawieszamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-8

Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie przez aplikację Microsoft Teams

według obowiązującego planu lekcji.

Świetlica szkolna zapewni opiekę dla uczniów,

których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Oddaj głos na plac zabaw przy SP 10 w Rzeszowie!

Głosowanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,

Rozpoczęło się głosowanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Nasza szkoła wraz z Radą Osiedla złożyła wniosek o kontynuację modernizacji terenu szkolnego.

Jak Państwo pewnie wiecie w ubiegłym roku udało się nam zdobyć ponad 2700 głosów i dzięki dużemu zaangażowaniu również Państwa będziemy mogli zapewnić Waszym dzieciom nowoczesne powierzchnie sportowe. Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną występują opóźnienia w realizacji remontu boiska. W obecnej chwili jesteśmy na etapie finalizacji dokumentacji projektowej, kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy inwestycji. Pozostajemy w stały kontakcie z Wydziałem Inwestycji Miasta Rzeszowa, który jest odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia.

Obowiązkowe noszenie maseczek w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie – 02.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od poniedziałku 5 października 2020r. uczniowie naszej szkoły powinni w przestrzeniach wspólnych (korytarz, szatnia) zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą.

Decyzja ta została podjęta za zgodą Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z przedstawicielem Sanepidu.

W dalszym ciągu szkoła pozostaje zamknięta dla rodziców/opiekunów i osób trzecich. Proszę o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie, poprzez e-mail lub za pośrednictwem pracownika dyżurki.

Prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i dostosowanie się do tego zalecenia.

Dyrektor Szkoły
Albert Murjas

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

 

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

 

Deklaracja obiadowa do dnia 4.09.2020 r. do godziny 12.00

Szanowni Państwo,

Do dnia 4.09.2020 r. do godziny 12:00 czekamy na deklarację obiadową.

Deklaracja jest dostępna na naszej stronie internetowej (kliknij w link)

Skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji możecie państwo przesłać na adres sekretariat@sp10.resman.pl lub dostarczyć na dyżurkę przy wejściu do szkoły.

Jeżeli deklaracja nie zostanie dostarczona w wyżej wymienionym terminie korzystanie z obiadów będzie możliwe dopiero od 1.10.2020 r.

Dyrektor Szkoły